Stanovení odhadu pracnosti implementace úlohy Business Intelligence

Stanovení odhadu pracnosti implementace úlohy Business Intelligence

Autor práce

Jan Holub
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu