Spectramosaic: nástroj pro interaktivní vizuální analýzu spektroskopických dat z magnetické rezonance

Spectramosaic: nástroj pro interaktivní vizuální analýzu spektroskopických dat z magnetické rezonance

Autor práce

Jakub Vašíček

Vedúci práce

doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu