Skladanie DNA sekvencií

Skladanie DNA sekvencií

Autor práce

Juraj Šimek

Vedúci práce

Mgr. Gabriela Grmanová, PhD.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu