Rozšíření sémantického stroje prototypu transparentní intenzionální logiky

Rozšíření sémantického stroje prototypu transparentní intenzionální logiky

Autor práce

Branislav Bednár

Vedúci práce

Ing. Zuzana Bilanová, PhD.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu