Rozpoznávanie giest pomocou viacerých akcelerometrov

Rozpoznávanie giest pomocou viacerých akcelerometrov

Autor práce

Matej Králik
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci práce

Mgr. Vladimír Boža, PhD.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu