Riadenie vozidla po dráhe osadenej 3D značkami

Riadenie vozidla po dráhe osadenej 3D značkami

Autor práce

Katarína Šimnová
Univerzita Komenského v Bratislave

Vedúci práce

Mgr. Andrej Mihálik, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu