PŘEVÁŽENÍ SPEKTRÁLNÍCH A BINAURÁLNÍCH TIPŮ V PROSTOROVÉM SLUCHU

PŘEVÁŽENÍ SPEKTRÁLNÍCH A BINAURÁLNÍCH TIPŮ V PROSTOROVÉM SLUCHU

Autor práce

Ondrej Spišák

Vedúci práce

doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu