Použiteľná dokumentácia pre validačné chyby certifikátov

Použiteľná dokumentácia pre validačné chyby certifikátov

Autor práce

Michaela Balážová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedúci práce

RNDr. Martin Ukrop

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu