POKROČILÉ ALGORITMY PRO SEGMENTACE VESMÍRNÝCH ODBÍRŮ ASTRONOMICKÉ SNÍMKY

POKROČILÉ ALGORITMY PRO SEGMENTACE VESMÍRNÝCH ODBÍRŮ ASTRONOMICKÉ SNÍMKY

Autor práce

Daniel Kyselica
Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vedúci práce

Stanislav Krajčovič

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu