Personalizované odporúčanie produktov používateľom

Personalizované odporúčanie produktov používateľom

Autor práce

Peter Tibenský

Vedúci práce

doc. Ing. Michal Kompan, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu