Personalizované odporúčanie príkladov s uvažovaním obmedzeného času učenia

Personalizované odporúčanie príkladov s uvažovaním obmedzeného času učenia

Autor práce

Michlík Pavel

Vedúci práce

Bieliková Mária

O projekte

Ročník

2010

Zdieľať túto prácu