Paralelizácia dvojrozmerných modelov modulácie kozmického žiarenia v heliosfére

Paralelizácia dvojrozmerných modelov modulácie kozmického žiarenia v heliosfére

Autor práce

Michal Solanik

Vedúci práce

RNDr. Pavol Bobík, PhD.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu