Paralelizácia dvojrozmerných modelov modulácie kozmického žiarenia v heliosfére

Paralelizácia dvojrozmerných modelov modulácie kozmického žiarenia v heliosfére

Autor práce

Michal Solanik
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

RNDr. Pavol Bobík, PhD.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu