Odporučenie jazykových vzorov pri návrhu jazyka

Odporučenie jazykových vzorov pri návrhu jazyka

Autor práce

Ing. Katarína Šipošová

Vedúci práce

Ing. Sergej Chodarev PhD.

O projekte

Ročník

Zdieľať túto prácu