Neurovnoá síť typu Flexible Neural Tree

Neurovnoá síť typu Flexible Neural Tree

Autor práce

Jiří Hanzelka
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu