Návrh inteligentní senzorické sítě administrativní budovy

Návrh inteligentní senzorické sítě administrativní budovy

Autor práce

Adam Földvári
Mendelova univerzita v Brně

Vedúci práce

Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu