Natívna Android aplikácia na bezpečnú správu súborov

Natívna Android aplikácia na bezpečnú správu súborov

Autor práce

Ing. Michal Olenčin

Vedúci práce

Ing. Ján Perháč Phd.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu