Nástroj pre forenznú analýzu digitálnych stôp

Nástroj pre forenznú analýzu digitálnych stôp

Autor práce

Mária Hatalová

Vedúci práce

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc. Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu