Modely důvěry pro distribuované sdílení dat v nedůvěryhodné síti

Modely důvěry pro distribuované sdílení dat v nedůvěryhodné síti

Autor práce

Dita Hollmannová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Ing. Sebastián García, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu