Metódy hlbokého učenia pre segmentáciu obrazu

Metódy hlbokého učenia pre segmentáciu obrazu

Autor práce

Maroš Plšík
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ing. Peter Bednár, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu