Matematické modelovanie a simulácia nabíjania elektrických vozidiel

Matematické modelovanie a simulácia nabíjania elektrických vozidiel

Autor práce

Miroslav Gardlo
Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

doc. Ing. Ľuboš Buzna, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu