Konfigurovateľné zariadenie pripojené ku IoT cloudovej službe pre správu a vizualizáciu senzorov a akčných členov

Konfigurovateľné zariadenie pripojené ku IoT cloudovej službe pre správu a vizualizáciu senzorov a akčných členov

Autor práce

Ing. Martin Žingor

Vedúci práce

doc. Ing. Peter Papcun, PhD.

O projekte

Ročník

Zdieľať túto prácu