Komparace distribucí frameworku Apache Hadoop

Komparace distribucí frameworku Apache Hadoop

Autor práce

Petr Todorov
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu