Komparace distribucí frameworku Apache Hadoop

Komparace distribucí frameworku Apache Hadoop

Autor práce

Petr Todorov

Vedúci práce

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu