Implementácia QC-MDPC kryptosystému nad GF(4)

Implementácia QC-MDPC kryptosystému nad GF(4)

Autor práce

Tomáš Vavro

Vedúci práce

Tomáš Fabšič

O projekte

Ročník

Zdieľať túto prácu