Identifikácia zručnosti používateľa na webe na základe vzorov zo sledovania pohľadu

Identifikácia zručnosti používateľa na webe na základe vzorov zo sledovania pohľadu

Autor práce

Martin Mokrý

Vedúci práce

Ing. Róbert Móro, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu