Identifikácia zručnosti používateľa na webe na základe vzorov zo sledovania pohľadu

Identifikácia zručnosti používateľa na webe na základe vzorov zo sledovania pohľadu

Autor práce

Martin Mokrý
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Róbert Móro, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu