Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii

Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii

Autor práce

Michal Hucko
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu