Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii

Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii

Autor práce

Michal Hucko

Vedúci práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu