Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii

Autor práce:

Michal Hucko
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce:

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Sdílet tuto práci: