IDENTIFIKÁCIA SPRÁV TYPU „FAKE NEWS“ Z TEXTOV V SLOVENSKOM JAZYKU

IDENTIFIKÁCIA SPRÁV TYPU „FAKE NEWS“ Z TEXTOV V SLOVENSKOM JAZYKU

Autor práce

Benedikt Pecuch
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vedúci práce

doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu