IDENTIFIKÁCIA SPRÁV TYPU „FAKE NEWS“ Z TEXTOV V SLOVENSKOM JAZYKU

Autor práce:

Benedikt Pecuch
UKF Nitra - Univerzita Konštantína Filozofa,

Vedúci práce:

doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.

Zdieľať túto prácu: