Dopady ISDS na uživatele

Dopady ISDS na uživatele

Autor práce

Tomáš Řehořek
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu