Doménovo-špecifický jazyk pre vývoj webových aplikácií II

Doménovo-špecifický jazyk pre vývoj webových aplikácií II

Autor práce

Aleš Buľko
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ing. Sergej Chodarev, PhD.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu