Biometrická autentizace

Biometrická autentizace

Autor práce

Jan Kozlovský
Univerzita Hradec Králové

Vedúci práce

Ing. Karel Petránek

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu