Bezpečnostní analýza virtuální reality a její dopady

Bezpečnostní analýza virtuální reality a její dopady

Autor práce

Martin Vondráček
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Jan Pluskal

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu