Bezkontaktní identifikační systém založený na obrazové analýze snímaného prvku

Bezkontaktní identifikační systém založený na obrazové analýze snímaného prvku

Autor práce

Lukáš Kolda
Univerzita Hradec Králové

Vedúci práce

doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu