Automatické spracovanie textu – syntaktická analýza vety

Automatické spracovanie textu – syntaktická analýza vety

Autor práce

Jaroslav Loebl
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Marián Šimko, PhD.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu