Automatické spojování mračen bodů

Automatické spojování mračen bodů

Autor práce

Jiří Hörner

Vedúci práce

RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu