Aplikovanie nástrojov automatického testovania desktopových aplikácií s grafickým rozhraním

Aplikovanie nástrojov automatického testovania desktopových aplikácií s grafickým rozhraním

Autor práce

Matúš Kokinda

Vedúci práce

doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu