Android v medicínskych systémoch

Android v medicínskych systémoch

Autor práce

Jančová Veronika
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Havlice Zdeněk

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu