Analýza potenciálu využití technologie Blockchain v projektovém řízení

Analýza potenciálu využití technologie Blockchain v projektovém řízení

Autor práce

Yekaterina Matosyan
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedúci práce

Ing. Jan Kučera, Ph.D.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu