Analýza a vizualizácia vzdelávacích dát

Analýza a vizualizácia vzdelávacích dát

Autor práce

Mário Mandrák
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vedúci práce

Mgr. Martin Drlík, PhD.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu