Algoritmy kolaborativního filtrování pro doporučení míst zájmů

Algoritmy kolaborativního filtrování pro doporučení míst zájmů

Autor práce

Guzel Samigullina

Vedúci práce

Ing. Jaroslav Kuchař,Ph.D.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu