Algoritmy kolaborativního filtrování pro doporučení míst zájmů

Algoritmy kolaborativního filtrování pro doporučení míst zájmů

Autor práce

Guzel Samigullina
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Jaroslav Kuchař,Ph.D.

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu