O súťaži IT SPY

O súťaži IT SPY

14 zapojených českých a slovenských univerzít.

1300 diplomových prác, 8 finalistov, 1 víťaz.

To je IT SPY (IT Student Project of the Year) – elitná IT súťaž, hodnotiaca diplomové projekty študentov vysokých škôl.

Každý rok hľadajú desiatky ambasádorov tie najlepšie úspešne obhájené diplomové projekty. Konkurenciu tvorí takmer 1300 diplomových prác, ktoré vzniknú na IT fakultách českých a slovenských univerzít. Spoločnou voľbou sú pod záštitou najstaršej IT profesnej organizácie ACM (Czech & Slovakia Chapter) vybraní tí, ktorí sa stretnú v záverečnom finále.

Veríš svojej práci a chceš aj Ty vstúpiť medzi elitu? Zúčastniť sa môže každý, kto v tomto akademickom roku úspešne obhájil svoju diplomovú prácu s IT tematikou. Skontaktuj svojho univerzitného ambasádora a podpor u neho svoju nomináciu do súťaže. Viac nie je treba. Získaš tak jednoducho spätnú väzbu, ako tvoj projekt obstojí v domácej i zahraničnej konkurencii!

Hlavnými organizátormi ročníku 2022 sú spoločnosť Profinit a česká a slovenská sekcia odbornej organizácie ACM (Association for Computing Machinery) – ACM Slovakia Chapter. Záštitu súťaže prevzalo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky, Ministerstvo pre miestny rozvoj Českej republiky, Hospodárska komora Českej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Kempelen Institute of Intelligent Technologies.

Odmena víťaza a finalistov súťaže

Odměna vítěze a finalistů soutěže

Profesná reputácia a 2000 EUR na rozvoj projektu.

Hlavným dôvodom, prečo sa zapojiť, je zisk prestížneho titulu finalistu súťaže IT SPY. Víťaz súťaže získa navyše ešte odmenu vo výške 2000 EUR, ktorá môže poslúžiť k ďalšiemu rozvoju jeho diplomového projektu. Vedúci víťaznej práce ďalej získa 200 EUR ako poďakovanie za dobrú prípravu svojho študenta.

Prví traja finalisti ďalej dostanú poukaz na školenie podľa vlastného výběru od spoločnosti Gopas.

Všetci finalisti získajú certifikát o účasti vo finále súťaže, prezentáciu ich práce v Galérii najlepších a v prípade záujmu môžu odprezentovať svoj projekt médiám a informovať o ňom širokú i odbornú verejnosť.

VIAC INFORMÁCIÍ

Niektorí úspešní študenti sa vďaka IT SPY často dostávajú do hľadáčika svetovo významných technologických a IT firiem. V minulých ročníkoch sa súťaže zúčastnilo mnoho výnimočných prác, ktorých autori sú dnes na významných odborných pozíciách vo firemnej sfére, tak aj na akademickej pôde, kde sa venujú vedeckej práci, prípadne zakladajú vlastné startupy.

 

Absolútny víťaz IT SPY 2022

Nadpriemerne spracovaný projekt, ktorý exceluje po stránke zvoleného riešenia, výskumnej, realizácie samotnej, rešerše, ale tiež jeho autor presvedčil o komunikačnom potenciáli. Projekt získal väčšinové uznanie celej poroty.

2. miesto IT SPY 2022

Projekt bol porotou vybraný ako druhý najlepší, splňujúci vysoké nároky súťaže na spracované riešenie, výskum, realizáciu i kvalitu rešerše.

3. miesto IT SPY 2022

Projekt bol porotou vybraný ako tretí najlepší, splňujúci vysoké nároky súťaže na spracované riešenie, výskum, realizáciu i kvalitu rešerše.

Cena verejnosti

Cena širokej verejnosti udeľovaná finalistom prostredníctvom verejného hlasovania na stránkach súťaže.

FAQ – často kladené otázky

FAQ - často kladené dotazy

Je potrebné sa do súťaže nejakým spôsobom prihlásiť?

Nie je. Účasť v súťaži žiadnu prihlášku nevyžaduje. Jednotlivých študentov vždy nominuje fakulta zastúpená ambasádorom súťaže (najčastejšie dekanom alebo jeho zmocneným zástupcom). Samotný študenti avšak môžu podporiť svoju nomináciu, napríklad, spôsobom prezentácie svojej práce ambasádorovi.

Ako poznám, že moja práca postupuje?

Vždy je vhodné sa informovať u svojho ambasádora. Práve on predá študentom svojej fakulty informácie o nominácií práce do súťaže a ďalšom postupe.

Ako zistím, či sa zúčastní aj moja fakulta.

Najjednoduchšie podľa zoznamu ambasádorov.

Môžem sa zúčastniť, ak mám prácu s IT tematikou, ale moja fakulta nemá ambasádora?

Áno, aj v takom prípade je účasť možná. O záujme zúčastniť sa je vhodné informovať ambasádora, ktorý reprezentuje inú fakultu univerzity, prípadne skontaktovať ambasádora inej univerzity či priamo organizátorov súťaže.

Kedy sa vyhlasuje finále?

Finále sa vyhlasuje vždy na konci roku a predchádza mu ešte celá rada medzikrokov. Jednotlivé termíny sú uvedené v kalendári.

Kto súťaž organizuje?

Súťaž organizujú české a slovenské univerzity, ich IT fakulty a spoločnosť Profinit. Ďalej záštitu súťaže prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenské republiky, Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky.