Segmentace anatomických orgánů v medicinských datech

Segmentace anatomických orgánů v medicinských datech

Autor: Martin Tamajka

Škola: Fakulta informatiky a informacnych technologii, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

 

Dokáží počítače analýzou medicinských dat identifikovat a popsat anomálie tak složitého orgánu, jako je lidský mozek?

Počítačová podpora diagnostiky šetří čas a zefektivňuje práci lékařů, v tomto případě hlavně radiologů. Metoda využívá segmentace z magnetické rezonance lidského mozku a jejich převodu do 3D dat. Počítačová diagnostika umožňuje odhalování různých anatomických anomálií, jako jsou například nádory. Eliminuje také možnost selhání lidského faktoru při diagnostice.

Tento projekt nabízí jasné využití ve zdravotnictví, když dokáže pomoci k rychlejším a přesnějším diagnózám.

 

Stanovisko poroty:

Porota ocenila zejména celkově velmi dobré zpracování tématu s realizací a experimentálním vyhodnocením a rovněž skutečnost, že výsledky již byly publikovány na mezinárodní konferenci.