TERKA Navrátilová

Rozhovor: Tereza Navrátilová (ŠKODA AUTO a.s.): Výroba aut se bez pokročilého IT neobejde

Kde najít nejvýkonnější podnikový počítač v České republice? Možná vás nepřekvapí, že se jím může pochlubit ŠKODA AUTO, pro kterou jsou nejnovější technologie klíčové. Vývoj probíhá i v úzké spolupráci s českými a slovenskými univerzitami a už v rámci něj spatřila světlo světa řada ambiciózních projektů.

Studenti i absolventi mají ve ŠKODA AUTO dveře dokořán, což potvrzuje i Tereza Navrátilová, která má na starosti spolupráci s IT fakultami. Každému zájemci o stáž či trainee program umí ve společnosti najít umístění na míru. Jak říká, kromě znalostí je důležité především nadšení a touha učit se nové věci – a ani jedno studentům rozhodně nechybí.

 

IT SPY: Určitě máte se studenty a absolventy spoustu zkušeností. Jak jsou na tom podle vás se svými schopnostmi čeští a slovenští IT studenti? V čem jsou jejich přednosti a v čem naopak mají ještě mezery?

Kvalita studentů IT u nás a na Slovensku je na velmi vysoké úrovni. Doporučili bychom studentům ještě více pracovat na cizích jazycích, stále se setkáváme s nízkou úrovní znalostí pro plynulou komunikaci v rámci pracovní náplně.

 

IT SPY: Umí české a slovenské univerzity své studenty dostatečně připravit na pracovní realitu nebo je podle vás potřeba si už při škole získat praxi na stáži, brigádě nebo v regulérním zaměstnání?

Samozřejmě pracovní zkušenost studentů během studií je velice přínosná, a to z několika pohledů. Čeho si ceníme, je získání samotných pracovních návyků jako takových – ty může student získat i na univerzitě v rámci projektů. Nicméně i za nás je určitě na prvním místě, aby studenti své studium řádně dokončili, a vždy je v tom maximálně podporujeme i při domlouvání vzájemné spolupráce.

 

IT SPY: Pokud mě jako studenta zaujme ŠKODA AUTO ještě během studia, co bych měl dělat? Může s vámi univerzita navázat spolupráci a „propůjčit“ mě do vašich projektů i třeba v rámci výuky, školních projektů nebo bakalářských a diplomových prací?

S akademickou sférou spolupracujeme velmi úzce, všechny vámi zmíněné možnosti je možné u nás ve ŠKODA AUTO realizovat – přes projekty přímo na univerzitě po možnost konzultace závěrečných prací spojené se stáží. Jednou z výhod společnosti naší velikosti je to, že opravdu můžeme studentovi najít umístění na míru s možností rotace na jiné oddělení s odlišným zaměřením.

 

IT SPY: Jaká je vaše zkušenost se spoluprací s univerzitami? Jak probíhá, a máte nějaké zajímavé projekty, které stojí za zmínku?

Naše zkušenosti jsou jen ty nejlepší. Projektů běží celá řada, mohu zmínit například nejnovější koncepci nových asistenčních systémů v rámci společného projektu „Follow the Vehicle“ s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava. Princip této technologie spočívá v tom, že vůz jedoucí samostatně bez řidiče je ovládán řidičem ve voze před ním. Dále například podpora vývoje humanoidního robota na Univerzitě Hradec Králové, zpracování big data k nemocnosti zaměstnanců na ČVUT v Praze a mnoho dalších. Ještě jednou touto cestou všem spolupracovníkům na akademické půdě děkujeme.

 

IT SPY: Čemu všemu se v České republice a na Slovensku ŠKODA AUTO věnuje a jaké uplatnění u vás mohou absolventi IT najít? Předpokládám, že nejde jen o samotnou výrobu aut, ale například i vývoj nových technologií…

Je to tak, každý si pod hlavičkou ŠKODA AUTO představí výrobu aut, ale ta by se dnes už bez IT nemohla uskutečnit. Naše portfolio v oblasti technologií je obrovské – od vývoje auta, kdy vytváříme například i jeho virtuální modely, přes plánování linky, řízení administrativních procesů po velmi důležitou oblast Cybersecurity. K tomu všemu nám pomáhá i ten nejvýkonnější podnikový superpočítač v České republice. Dotýkáme se samozřejmě i takových témat, jako je IoT, Průmysl 4.0, máme kolegy zaměřující se na AI, strojové učení, využití dronů a mnoho dalšího. K práci mají zaměstnanci k dispozici vždy ty nejmodernější technologie.

 

IT SPY: Existuje nějaký technologický nápad nebo vynález, který by byl vyloženě „československý“ (ať už od studentů a absolventů nebo i od dlouhodobých zaměstnaneckých týmů) a uplatnil se v celé ŠKODA AUTO, potažmo v celé Volkswagen Group?

Unikátním československým patentem, který se dodnes používá nejen v koncernu Volkswagen, ale i napříč automobilovým průmyslem, je vyrábění bloku motoru metodou tlakového lití hliníku z 20. let 20. století. ŠKODA AUTO jej začala používat v roce 1964 pro výrobu motoru vozu ŠKODA 1000 MB. Dříve se roztavený hliník musel lít do formy a následně opracovávat, což bylo značně neekonomické.

 

IT SPY: Jsem student, přemýšlím o budoucnosti a zajímá mě právě budoucnost ve ŠKODA AUTO. Jaké oblasti bych se měl začít věnovat teď, aby to bylo ještě aktuální, až vyjdu ze školy?

U absolventa IT oborů je pro nás důležité, aby uměl programovat, tedy znal logiku programovacích jazyků, rozuměl tomu, jak vypadá vývoj. Oblast cloudů i u nás nabývá na aktuálnosti. No a co se rozhodně hodí, je znalost prostředí podnikového systému SAP. Už v roce 2012 bylo založeno kompetenční centrum SAP, nyní sídlící v Praze, které se neustále rozšiřuje. IT specialisté zde vyvíjejí digitální nástroje a řešení se zaměřením na finance a logistické procesy a poskytují podporu zákazníkům napříč celým koncernem.

 

IT SPY: Očekáváte i nástup „oborů budoucnosti“, které ještě nemají takový zvuk, ale za 5 nebo 10 let se bez nich automobilový průmysl neobejde? Například v souvislosti s nastupující elektromobilitou?

Určitě – a nejen ve spojení s elektromobilitou. I ŠKODA AUTO se stává více a více technologickou firmou a spojuje tak výrobu s těmi nejnovějšími poznatky ze světa IT.

 

IT SPY: Co člověka předurčuje k tomu, aby mohl pracovat (na vývoji) u vás?

Základem pro nás nadále zůstává nadšení a drive, touha učit se novým věcem. K tomu znalost programování, celkový přehled o IT – ať už ze studia či díky pracovní zkušenosti. Velmi důležitým faktorem je schopnost projektové práce. Ve ŠKODA AUTO je také nezbytná komunikace nejen v týmu, ale i napříč firmou. Odměnou jsou obrovské možnosti využití nejmodernějších technologií, poznání kolegů, kteří jsou špičkou ve svém oboru, a příležitosti nejen v rámci firmy, ale celého koncernu.