Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.: „Ocenění práce tvoří dobrý příspěvek do CV jejího tvůrce.“

„Ocenění práce tvoří dobrý příspěvek do CV jejího tvůrce.“

Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. působí jako profesor informatiky na Katedře softwarového inženýrství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svůj zájem zaměřuje především na dotazovací jazyky, datové struktury, technologie XML a textové systémy. Je autorem nebo spoluautorem více než 290 vědeckých a odborných publikací.

• V čem vidíte největší přínos soutěže pro zapojené studenty?

Myslím, že soutěž může ovlivnit motivaci některých studentů udělat diplomku pořádně, tj. na dobré nebo výborné úrovni. Anebo i to, stát se dobrým v široké komunitě adeptů z mnoha vysokých škol. Výtečné je i setkání těch nejlepších nakonec. I to má pro studenty vysoký smysl.

• Podle čeho vybíráte práce, které do soutěže nominujete?

Práce vybíráme podle názorů oponentů a vedoucích prací, resp. doporučení předsedy komise, který byl přítomen na obhajobě.

• Jaká diplomová práce, kterou jste měl možnost konzultovat a vést, vás v poslední době nejvíc zaujala?

No, žádnou takovou význačnou jsem v poslední době nezaznamenal.

• Jak podle Vás ovlivňuje účast v soutěži šance na následné profesní uplatnění studentů? Případně existuje nějaký exemplární příklad za dobu trvání soutěže?

Myslím, že ocenění práce tvoří dobrý příspěvek do CV jejího tvůrce. Něco to přeci jen o uchazeči vypovídá.

• Jaký objev/počin v oblasti IT obecně Vás osobně za uplynulých pár let nejvíc nadchl?

Mně, jako dlouholetému členu databázové komunity, připadají dnes nejdůležitější techniky zvládnutí uložení a zpracování rozsáhlých dat. Řečeno více odbornými pojmy – paralelizace zpracování dat, škálování databází.
„Ocenění práce tvoří dobrý příspěvek do CV jejího tvůrce.“

Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. působí jako profesor informatiky na Katedře softwarového inženýrství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svůj zájem zaměřuje především na dotazovací jazyky, datové struktury, technologie XML a textové systémy. Je autorem nebo spoluautorem více než 290 vědeckých a odborných publikací.

• V čem vidíte největší přínos soutěže pro zapojené studenty?

Myslím, že soutěž může ovlivnit motivaci některých studentů udělat diplomku pořádně, tj. na dobré nebo výborné úrovni. Anebo i to, stát se dobrým v široké komunitě adeptů z mnoha vysokých škol. Výtečné je i setkání těch nejlepších nakonec. I to má pro studenty vysoký smysl.

• Podle čeho vybíráte práce, které do soutěže nominujete?

Práce vybíráme podle názorů oponentů a vedoucích prací, resp. doporučení předsedy komise, který byl přítomen na obhajobě.

• Jaká diplomová práce, kterou jste měl možnost konzultovat a vést, vás v poslední době nejvíc zaujala?

No, žádnou takovou význačnou jsem v poslední době nezaznamenal.

• Jak podle Vás ovlivňuje účast v soutěži šance na následné profesní uplatnění studentů? Případně existuje nějaký exemplární příklad za dobu trvání soutěže?

Myslím, že ocenění práce tvoří dobrý příspěvek do CV jejího tvůrce. Něco to přeci jen o uchazeči vypovídá.

• Jaký objev/počin v oblasti IT obecně Vás osobně za uplynulých pár let nejvíc nadchl?

Mně, jako dlouholetému členu databázové komunity, připadají dnes nejdůležitější techniky zvládnutí uložení a zpracování rozsáhlých dat. Řečeno více odbornými pojmy – paralelizace zpracování dat, škálování databází.