Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému

Optická lokalizace velmi vzdálených cílů ve vícekamerovém systému

Autor: Jan Bednařík

Škola: Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně

 

Dokážeme identifikovat polohu objektu na zeměkouli jen na základě vizuální informace? Může fungovat optický lokalizační systém, doplňující GPS?

Optický lokalizační systém (OLS) dokáže v reálném čase lokalizovat objekty, které nemohou být (například díky svým malým rozměrům) zachyceny radarem anebo využívají technologii stealth. Pracuje na principu sběru a vyhodnocování videozáznamu z několika vhodně rozmístěných kamerových stanic.

Systém dokáže lokalizovat i velice malé objekty, jako jsou drony. Může tak být využit ke kontrole provozu letišť, hlídání budov a průmyslových objektů.

 

Stanovisko poroty:

Porota ocenila kvalitu zpracování této výzkumně-experimentální práce, jejíž výsledky mají potenciál jak publikační, tak využití v praxi.