Harmonogram finále

Harmonogram finále

Podpoř svého favorita v IT SPY a přijď na slavnostní vyhlášení 7. 12. 2017 v 17:00, konané na MFF UK
Malostranské náměstí 25, Praha 1!

 

ČAS AUTOR NÁZEV PRÁCE UNIVERZITA,FAKULTA
11:00 Ing. Ondřej Hubáček Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení České vysoké učení technické v Praze,
fakulta elektrotechnická
11:20 Ing. Bohuslav Koukal OLAP Recommender: Navigace v datových kostkách pomocí dolování asociačních pravidel Vysoká škola ekonomická v Praze,
fakulta informatiky a statistiky
11:40 Ing. Ondrej Matija Automatizácia a vývoj metód pre rozpoznávanie cunami vĺn v pozorovaniach MINI-EUSO Technická univerzita v Košiciach,
fakulta elektrotechniky a informatiky
12:00 Ing. Jiří Matyáš Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů Vysoké učení technické v Brně,
fakulta informačních technologií
12:20 Mgr. Samuel Pastva Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL Masarykova univerzita v Brně,
fakulta informatiky
13:20 Ing. Marek Švepeš Rozšíření systému NEMEA pro nasazení v distribuovaném prostředí České vysoké učení technické v Praze,
fakulta informačních technologií
13:40 Mgr. Tomáš Bajtoš Analýza botnetov pomocou honeypotov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
fakulta prírodných vied
14:00 Ing. Jakub Mačina Odporúčanie nových otázok v online komunitách študentov Slovenská technická univerzita v Bratislave,
fakulta informatiky a informačných technológií
14:20 Ing. Robin Antonič Analýza pohybu osob založená na zpracování obrazu Mendelova univerzita v Brně,
fakulta provozně ekonomická