Algoritmus pro Cykloplánovač Pavola Žileckého je nejlepší IT diplomovou prací roku 2015

Algoritmus pro Cykloplánovač Pavola Žileckého je nejlepší IT diplomovou prací roku 2015

Šestý ročník soutěže ACM SPY o nejlepší IT diplomovou práci roku 2015 zná svého vítěze. Je jím diplomový projekt s názvem Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek studenta Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze Pavola Žileckého.