Získavanie energie z rádiového signálu

Získavanie energie z rádiového signálu

Autor práce

Kochláň Michal
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedúci práce

Miček Juraj

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu