Získávání a analýza textových dat pro oblast finančních trhů

Autor práce

Jonáš Petrovský

Vedúci práce

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu