Vyhodnotenie nástroja ML Agents pri rôznej zložitosti virtuálnych prostredí

Vyhodnotenie nástroja ML Agents pri rôznej zložitosti virtuálnych prostredí

Autor práce

Ing. Róbert Rauch
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

Ing. Štefan Korečko, PhD.

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu