Vyhodnotenie nástroja ML Agents pri rôznej zložitosti virtuálnych prostredí

Vyhodnotenie nástroja ML Agents pri rôznej zložitosti virtuálnych prostredí

Autor práce

Ing. Róbert Rauch

Vedúci práce

Ing. Štefan Korečko, PhD.

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu