Vyhodnocovanie kognitívnej záťaže ako súčasť používateľských štúdií

Vyhodnocovanie kognitívnej záťaže ako súčasť používateľských štúdií

Autor práce

Tomáš Juhaniak
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu