Vyhodnocovanie kognitívnej záťaže ako súčasť používateľských štúdií

Vyhodnocovanie kognitívnej záťaže ako súčasť používateľských štúdií

Autor práce

Tomáš Juhaniak

Vedúci práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu