Vyhľadávanie skrytých vzťahov v digitálnych knižniciach

Vyhľadávanie skrytých vzťahov v digitálnych knižniciach

Autor práce

Marek Lóderer
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu